Lucia Štasselová

Za dostupné bývanie

Za férové a hrdé Slovensko

Lucia Štasselová
35

Videovizitka

O mne

Som námestníčkou primátora Bratislavy pre sociálne veci s dôrazom na nájomné bývanie. Absolvovala som Fakultu architektúry na STU v Bratislave. Mám päť detí a deväť vnúčat.

Celý profesionálny život som sa venovala pomoci deťom a mladým ľuďom, všetkým bez rozdielu – zdravým, ale aj sociálne alebo zdravotne znevýhodneným.

Pätnásť rokov som bola riaditeľkou Nadácie pre deti Slovenska, spoluiniciovala som projekt Hodina deťom. Stála som pri zrode mnohých slovenských neziskových organizácií.

S priateľmi sme iniciovali Výzvu k ľudskosti. Zasadzujem sa o spravodlivosť pre každého a vzájomnú solidaritu.

Prečo kandidujem do parlamentu

Už piaty rok sa v komunálnej politike v Bratislave venujem sociálnym veciam, najmä dostupnému bývaniu a pomoci ľuďom na okraji spoločnosti. Štát zlyháva v podpore dôležitých základných služieb pre občanov a samosprávy so svojimi zdrojmi nestačia na všetko.

Moje priority:

1. Dostupné bývanie – Zasadzujem sa o to, aby nájomné bývanie s podporou štátu bolo dostupné pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Zavediem príspevok na bývanie pre mladých ľudí a rodiny s deťmi.

2. Kvalitný verejný priestor – Iniciovala som programový dokument „Verejné priestory“ strany Spolu.

Zasadím sa o výraznejšiu reguláciu vonkajšej reklamy na území samospráv.

Zdaníme chátrajúce a nevyužívané stavby, najmä ak ide o národné kultúrne pamiatky

3. Dostupné sociálne služby – Zasadzujem sa o dostupné sociálne služby pre seniorov, pre ľudí najviac ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a pre deti a rodiny v kríze.

Novinky

Kontakt